Dokumenty szkolne

Procedury funkcjonowania szkoły w okresie epidemii.24.08.2020

Program Wychowowawczo-profilaktyczny 2023-2024

Regulamin Organizacji PomocyPsychologiczno-Pedagogicznej w Szkole Podstawowej im. płk Stanisława Dąbka w Sychowie

Procedury postępowania nauczycieli i innych pracowników Szkoły Podstawowej im. płk. Stanisława Dąbka w Sychowie w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży oraz trudnych sytuacjach wychowawczych.

Regulamin wycieczek

Procedura wydawania mLegitymacji szkolnej w Szkole Podstawowej w Sychowie

BIP_Publiczna Aplikacja Mobilna 7.0