Historia Szkoły

               Historia szkoły

               Szkoła Podstawowa w Sychowie powstała w 1948 roku w budynku pozyskanym z dworku po byłym właścicielu Antonim von Sychowskim pochodzącym z rodziny szlacheckiej. Następnie we wrześniu 1966 r. rozpoczęto budowę pawilonu szkolnego sąsiadującego z byłym dworkiem. Szkole Podstawowej w Sychowie dnia 7 października 1968 roku nadano imię patrona – płk. Stanisława Dąbka, dowódcy obrony lądowej Wybrzeża z 1939 roku. Dla upamiętnienia tej uroczystości ustawiono obelisk poświęcony jego pamięci.

                Dnia 18 września 1990 roku podczas obchodów Święta Patrona Szkoły rodzice ufundowali sztandar. Z powodu dalszych problemów lokalowych rozpoczęto kolejną przebudowę pawilonu, dobudowano 6 sal lekcyjnych z pomieszczeniami gospodarczymi i kotłownią. Otwarcie nowego segmentu szkolnego odbyło się 17 września 1994 roku. Liczba uczniów nadal wzrastała i szkoła nie posiadała sali gimnastycznej.

               Nastąpiła dalsza rozbudowa budynku i 14 października 2013 roku oddano do użytku kompleks sportowo – dydaktyczny, składający się z sali gimnastycznej, zaplecza sanitarnego, sali komputerowej oraz 3 sal dydaktycznych i sali do gimnastyki korekcyjnej.