mLegitymacja szkolna już u nas!!!

            Projekt mLegitymacja – powstał przy wspólnej inicjatywie Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Cyfryzacji.  mLegitymacja szkolna to bezpieczne, trudne do podrobienia narzędzie, umożliwiające weryfikację informacji, jakie obecnie znajdują się w jej papierowej wersji.

            Można ją zweryfikować wizualnie – posiada takie zabezpieczenia jak hologram i animowana flaga. Dodatkowo, w przypadku wątpliwości, można wykorzystać ogólnodostępną aplikację mWeryfikator, która sprawdzi nie tylko autentyczność dokumentu, ale także fakt czy dokument nie został zastrzeżony w szkole (w przypadku np. zagubienia telefonu).

          mLegitymacja szkolna, identycznie jak papierowa wersja dokumentu, poświadcza uprawnienia uczniów do ulgowych przejazdów kolejowych, czy autobusowych. Jest także podstawą do otrzymania innych, przysługujących uczniom, zniżek. Uczniowie mogą z niej korzystać w tych samych sytuacjach, w których obecnie korzystają z „tradycyjnych” dokumentów. Nie tylko w trakcie kontroli biletów, ale także np. przy zakładaniu karty w bibliotece czy zakupie biletów do kina.

Co jest w środku?

W mLegitymacji zapisane są wszystkie dane, które można znaleźć w „tradycyjnych” dokumentach:

imię i nazwisko ucznia,

numer legitymacji,

datę wydania,

termin ważności,

status użytkownika (uczeń),

datę urodzenia,

PESEL,

adres zamieszkania,

nazwę i adres szkoły.

Wydawanie mLegitymacji jest dziecinnie proste.

Wydawanie legitymacji w smartfonie jest ściśle związane z Profilem Zaufanym– narzędziem służącym do potwierdzania swoich danych w sieci.

Pracownik szkoły za pomocą Profilu Zaufanego wypisuje zlecenie. Jego realizacją jest specjalny kod. Ten przekazany jest opiekunowi prawnemu ucznia i staje się na smartfonie mLegitymacją.

 Aby zdobyć mLegitymacje opiekun prawny ucznia należy złożyć wniosek w sekretariacie szkoły. Zapoznaj się z: