Rada Rodziców

Szanowni Państwo!

Od roku szkolnego 2023/2024 istnieje również możliwość wpłaty składki na Radę Rodziców na konto bankowe:

31 8349 0002 0020 0396 3000 0010

Bardzo prosimy w tytule przelewu napisać imię, nazwisko i klasę ucznia.

Wpłaty w roku szkolnym 2023/2024 na Radę Rodziców wynoszą 30zł od ucznia.