Lista osób “zakwalifikowanych” do przedszkola

Szanowni Państwo,
lista osób zakwalifikowanych nie jest równoznaczna z przyjęciem dziecka do przedszkola. W przypadku braku złożenia potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola (załącznik nr 17) w momencie złożenia wniosku rekrutacyjnego prosimy o dostarczenie dokumentu w dniach 04.04 – 17.04.2023 r. do sekretariatu szkoły.
Lista osób przyjętych zgodnie z harmonogramem zostanie podana do publicznej wiadomości dnia 20.04.2023 r.

Lista osób zakwalifikowanych