Drodzy Rodzice,

Państwa dziecko stoi przed wyborem szkoły ponadpodstawowej.

Poniżej przedstawione zostały procedury składania dokumentów.

Egzaminy ósmoklasisty:

23 maj 2023r  -język polski  

24 maj 2023r – matematyka

25 maj 2023r – język angielski

Składanie dokumentów: 

Powiat wejherowski: www.nabor.pcss.pl/wejherowo

wypełnione elektronicznie wnioski należy składać przez SYSTEM NABÓR oraz osobiście do szkoły pierwszego wyboru

(możliwość składania dokumentów do 3 szkół)

Trójmiasto: www.nabor.pomorze.edu.com/kandydat

(możliwość składania dokumentów do 5 szkół)

Wszystkie informacje dotyczące wyboru profilu, progu punktowego, znajdą Państwo na stronach szkół ponadpodstawowych.

Szkoły branżowe:

Składając dokumenty do szkoły branżowej, wymagana jest umowa o pracę  w celu przygotowania zawodowego (praktyki) zawarta pomiędzy młodocianym pracownikiem, a pracodawcą.

Terminy składania dokumentów do szkół ponadpodstawowych

15.05. 2023r. – do 20.06 2023r.  złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły (do klas gdzie jest egzamin wewnętrzny do 30 05.2023r.)

23.06.2023r. – do 12.07 2023r.  uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o kopie lub oryginały świadectwa ukończenia szkoły oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

19.07. 2023r. –  podanie listy kandydatów zakwalifikowanych

i niezakwalifikowanych

 20.07.2023r. – do 26.07. 2023r.  potwierdzenie woli przyjęcia

 poprzez dołączenie oryginału świadectwa i  oryginału zaświadczenia

o wynikach egzaminu (o ile nie zostały złożone wcześniej)

27.07.2023r. –  podanie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

07.2023r. – podanie informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych

Zachęcam Państwa do lektury strony internetowej należącej do wydawnictwa Operon „tak, zdam” znajdą tam Państwo informacje dotyczące egzaminu ośmioklasisty, kalkulator punktów dzięki któremu będą Państwo mogli sprawdzić orientacyjną liczbę punktów, którą mogą uzyskać uczniowie w czasie rekrutacji do szkoły średniej, informacje dotyczące tego jak uczeń powinien przygotować się do egzaminu, a także jak wesprzeć dziecko w tym trudnym i stresującym dla niego czasie.

https://takzdam.pl/

Magdalena Polak