Prezentacje dotyczące egzaminu ósmoklasisty.

1. Egzamin ósmoklasisty – informacje ogólne.

2. Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego – film 1.

3. Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego – film 2.

4. Egzamin ósmoklasisty z matematyki.

5. Egzamin ósmoklasisty z języka obcego.