Ostrzeżenie dla rodziców – “Skibidi Toilet”

Drodzy Rodzice! 

Jesteśmy głęboko zaniepokojeni treściami przedstawionymi w filmie “Skibidi Toilet” na YouTube. Po analizie tego materiału, chcielibyśmy podkreślić kilka istotnych zagrożeń, które mogą wynikać z ekspozycji dzieci na tego typu treści: 

  1. Nieodpowiednie i potencjalnie przerażające obrazy: film zawiera obrazy, które mogą być niepokojące lub nawet przerażające dla młodszych widzów. Dzieci są szczególnie wrażliwe na wizualne bodźce, a ekspozycja na straszne lub niepokojące sceny może prowadzić do lęków, koszmarów sennych, a nawet długotrwałych problemów emocjonalnych. 

  2. Brak wartości edukacyjnych: treści prezentowane w tym filmie wydają się mieć niewielką lub żadną wartość edukacyjną. W wieku, w którym dzieci intensywnie uczą się poprzez obserwację i naśladownictwo, ważne jest, aby były one eksponowane na materiały, które wspierają ich rozwój poznawczy, językowy i społeczny. 

3. Wpływ na postrzeganie rzeczywistości: dzieci często mają trudności z odróżnieniem fikcji od rzeczywistości. Oglądanie treści, które są surrealistyczne lub przerysowane, może wprowadzać w błąd w ich zrozumieniu świata, co może mieć wpływ na ich zdolność do przystosowania się do realnych sytuacji życiowych. 

Zalecamy rodzicom i opiekunom, aby dokładnie monitorowali treści, z którymi ich dzieci mają kontakt, i wybierali materiały, które są odpowiednie dla ich wieku i poziomu rozwoju. Ważne jest, aby chronić dzieci przed potencjalnie szkodliwymi treściami, które mogą negatywnie wpływać na ich rozwój emocjonalny, poznawczy i społeczny.