Legitymacje

Sprawdź czy masz ważną legitymację szkolną!!!

Wzorem roku ubiegłego dzieci będą dowożone przewozami otwartymi, realizowanymi przez firmę zewnętrzną.  

      W związku z tym prosimy dzieci objętych dowożeniem wraz z ich rodzicami o ewentualne zweryfikowanie posiadania ważnej legitymacji szkolnej, zwłaszcza klasy I. Dowożeniem, jak dotychczas, będą objęte przyszłe klasy od I do VIII oraz oddziały przedszkolne (oddziały „zerowe”- 6-latkowie)  

     Legitymacja szkolna upoważnia do zniżek uczniowskich. Uczniowie otrzymają ulgowe bilety miesięczne. Legitymacja wraz z biletem będą upoważniały do przejazdów szkolnych.  

     W przypadku braku legitymacji należy się zgłosić do sekretariatu wraz z zdjęciem legitymacyjnym ucznia.