Magia książek…

Magia książki….

Kochani, przez cały wrzesień bibliotekę zdobiła gazetka ścienna dotycząca Magii Książki, będącą wystawą obrazów ukazujących różne jej odsłony. Skierowana do wszystkich, którzy chcieliby podzielić się swoimi odczuciami podczas wyboru tego jedynego obrazu, który wywarł największe wrażenie.

Wasze różnorodne wybory i fantastyczne uzasadnienia, pragnę oczywiście za Wasza zgodą udostępnić innym, które być może będą zachętą dla innych do przekazania swoich odczuć podczas kolejnej wystawy.

Barbara Klońska