“Méster bëlnégò czëtaniô” – etap gminny

 

                We strzodã 7 smùtana w Gminny Bibliotece w Lëzënie òdbëła sã kòlejnô edicjô gminnégò kònkùrsu dlô czëtińców  “Méster bëlnégò czëtaniô”. W kònkùrsu ùczestniczało 29 bëtników, chtërné zaprezentowalë swòje ùmiejãtnoscë czëtaniô pò kaszëbskù na  wëlosowónëch wëjimkach Jana Brzechwë „ Brzechwa dzëcoma”, “Balbinë z IV B” i “Żëcégò i przigòdów Remùsa”.

              Kòmisjô w składze: Wastnô Maria Krośnicka, Wasta Teofil Sirocki i Wasta Marek Zelewski miała nié lada òrzech do zgrëzeniô, bò wszëtcë bëtnicë reprezentowelë wësokô niwiznã kaszëbsczégò jãzëka.

Nają szkòłã reprezetnowelë :

  1. Jakub Krefta – klasa IV – dobëcé II môla w swòji kategòrii
  2. Rozalia Miotk – klasa VI – dobëcé IV môla w swòji kategòrii
  3. Nicol Leszczyńska – klasa VI – diplom dlô bëtnika

Jakùb bądze reprezentowôł naja szkòłã na pòstãpnym dzélu kònkùrsu, chtëren òdbãdze sã w wejrowsczim krézu.

Sylwester Sychowski