Informacja dla rodziców dotycząca bezpieczeństwa dzieci.

Prosimy rodziców, opiekunów oraz osoby dowożące i odbierające dzieci z naszej szkoły samochodem, o niezatrzymywanie się w pasie drogi przed szkołą. Przed budynkiem szkoły nie znajduje się chodnik, a co za tym idzie, brak jest również przejścia dla pieszych. Pas drogowy pełni funkcję miejsca przemieszczania się uczniów w drodze do i ze szkoły. W wielu przypadkach, zwłaszcza w godzinach szczytu, kilka pojazdów zatrzymuje się jednocześnie na drodze przed szkołą, co prowadzi do zatrzymania ruchu w obu kierunkach. Ponadto, jest to główna droga dojścia dla pieszych uczniów. 

Taka sytuacja stwarza zagrożenie związane z możliwością niezauważenia przez kierowców przechodzącego dziecka, które może nagle wyjść zza zaparkowanego samochodu. Przypominamy, że przy szkole dostępny jest parking, a w razie braku miejsca, istnieje możliwość skorzystania z placu kościelnego, który umożliwia bezpieczne opuszczenie pojazdu lub oczekiwanie na dziecko. 

Mamy nadzieję, że wszyscy mają na uwadze kwestie bezpieczeństwa oraz możliwość uniknięcia potencjalnych tragedii. Prosimy zatem o niezatrzymywanie się przed szkołą, a korzystanie  
z dostępnego parkingu oraz placu kościelnego. 

Z wyrazami szacunku, 

Piotr Hinca