Uroczyste zakończenie roku szkolnego przez uczniów ósmych klas 


Nadszedł wyczekiwany przez wielu koniec roku szkolnego. Uczniowie odebrali świadectwa i dyplomy, a nauczyciele kwiaty i podziękowania. Od tego dnia przez najbliższe dwa miesiące szkolne ławki będą świecić pustkami.  

      

Nauczycieli, rodziców i zaproszonych gości serdecznie powitał dyrektor szkoły pan Piotr Hinca. Następnie odbyło się przekazanie przez Poczet Sztandarowy zaszczytnej funkcji opieki nad sztandarem szkoły młodszym kolegom.  

Wyczekiwanym momentem było wręczenie przez pana dyrektora oraz wychowawców świadectw, dyplomów oraz nagród naszym absolwentom.  

Nagrodę specjalną od dyrektora szkoły otrzymał Jakub Krefta, który zdobywał wzorową ocenę z zachowania oraz średnią 6,00 od klasy czwartej do ósmej. Reprezentował naszą szkołę w licznych konkursach i jest Stypendystą Marszałka Województwa Pomorskiego. 

Dyrektor oraz Grono Pedagogiczne złożyli szczególne wyrazy wdzięczności za zaangażowanie w proces edukacyjny rodzicom, których dzieci otrzymały w drugim etapie edukacyjnym pięć świadectw z wyróżnieniem. Rodzice ci otrzymali z rąk dyrektora listy gratulacyjne. 

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie rodzicom podziękowań za owocną współpracę oraz za wspieranie działań szkoły na rzecz jej wychowanków.  

Gratulacje, upominki oraz medale otrzymali także ci uczniowie, którzy odnosili sukcesy sportowe, wyróżnili się wzorową frekwencją lub pracą na rzecz szkoły.  

Na zakończenie uroczystości uczniowie klas siódmych miłymi słowami i upominkami pożegnali swoich starszych kolegów.  

 Wzruszającą, niezwykle emocjonującą chwilą było zakończenie uroczystości. Uczniowie klas ósmych wręczyli prezenty i podziękowali swym nauczycielom oraz wychowawcom za odkrywanie w nich talentów, zachęcanie do wytężonej pracy, przygotowanie do wyzwań, jakie niesie współczesny świat. 

Wychowawcy pani Justyna Schwann,  pani Iwona Stępkowska oraz pan Sławomir Pienschke serdecznie podziękowali rodzicom swoich podopiecznych za 5 lat owocnej współpracy, za ich zrozumienie i wsparcie. Szczególnie gorąco podziękowali za organizację Balu Ósmoklasistów oraz współtworzenie uroczystości zakończenia roku szkolnego przez absolwentów.  Uroczystość zakończyła się słodkim poczęstunkiem przygotowanym przez rodziców uczniów klas ósmych. 

Po wielu miesiącach wytężonej nauki i ciężkiej pracy dla wszystkich uczniów nastał oczekiwany czas odpoczynku.  

Kliknij tutaj, aby przejść do galerii!