Święto Patrona Szkoły

         Dnia 26.09.2019r. w Szkole Podstawowej w Sychowie obchodziliśmy Święto  Szkoły. Pani dyrektor Władysława Joskowska przywitała wszystkich zgromadzonych na naszej uroczystości gości. Następnie przedstawiona została część artystyczna pod tytułem  „Życie, jak Cię nie zmarnować”. Mali artyści dostarczyli niezapomnianych wrażeń poprzez recytację i śpiew. Montaż słowno – muzyczny przygotowała p. Ewa Kotłowska i p. Barbara Klońska.

         Brawa, które zabrzmiały po zakończeniu występu  były widocznymi dowodami na to, iż występ wypadł bardzo dobrze i podobał się zebranej publiczności. 
         Dzień ten był również bardzo ważny w życiu uczniów klas pierwszych naszej szkoły.  Tego dnia  pierwszaki zdały swój pierwszy szkolny egzamin i zostały pasowane na pełnoprawnych uczniów Szkoły Podstawowej im. płk. Stanisława Dąbka w Sychowie.  Wychowawczynie klas I pani Danuta Joniec oraz pani Bożena Frąckowiak – Zinkel od początku roku szkolnego  wdrażały i zapoznawały dzieci z pełnieniem różnych obowiązków wynikających z faktu rozpoczęcia nauki w szkole. Pierwszoklasiści złożyli uroczyste przyrzeczenie, a następnie został dokonany akt pasowania na ucznia. Przeżycia uczniów umiliły również upominki przygotowane i wręczone im przez rodziców.  Tegoroczna uroczystość z całą pewnością pozostanie na długo w pamięci jej uczestników.

         Wszystkim gościom bardzo dziękujemy za przybycie na nasze święto.

Kliknij aby przejść do galerii!!!