Przeciwdziałanie przemocy.

                     

               W dniach 27-28 maja w naszej szkole odbyły się warsztaty dotyczące przeciwdziałania przemocy. Szkolenie poprowadzili psycholodzy, psychoterapeuci – Pan Artur Gębka oraz Pan Michał Cetner.

               Zajęcia, w których wzięli udział uczniowie klas 4 i 5 miał na celu rozwój umiejętności niezbędnych do prawidłowego reagowania na przemoc i zapobieganie jej poprzez umiejętne rozwiązywanie konfliktów i wzmacnianie poczucia jedności w grupie. Realizowane w jego ramach ćwiczenia miały na celu pokazanie siły grupy i zintegrowanie klasy jako całości, która może wzajemnie się wspierać i troszczyć o swoje bezpieczeństwo.

             Warsztat przygotowany przez firmę Poznanie Psychologia ukazał, że grupa właśnie dzięki swojej różnorodności jest silna, a poszanowanie tych różnic oddala uczniów od agresji i przemocy.

           Warsztaty były prowadzone w formie konferencji. Klasa podzielona na kilka podgrup miała zadanie przygotować informację, w postaci plakatu o różnych rodzajach przemocy. Następnie każda z grup przed resztą klasy zaprezentowała swój plakat podczas oficjalnego wystąpienia konferencyjnego. Uczniowie mogli wcielić się w wymyślone przez siebie osoby, dzięki gadżetom, przygotowanym przez prowadzących, uczniowie wyglądali niemalże jak sobowtóry znanych postaci. Uczniowie byli zachwyceni zajęciami!

 Profilaktyka to proces, który wspiera człowieka w prawidłowym rozwoju i zdrowym życiu. Dzięki działaniom profilaktycznym, mamy szansę przeciwdziałać zachowaniom przemocowym, dlatego tak istotnym jest przeprowadzanie tego typu warsztatów.