Próbny alarm pożarowy

           W dniu 19 września 2018 r. w trosce o bezpieczeństwo uczniów w naszej szkole przeprowadzony został próbny alarm pożarowy połączony z ewakuacją uczniów, nauczycieli oraz pracowników z budynku szkoły. Celem tych ćwiczeń było uświadomienie jak należy zachować się w sytuacji zagrożenia.

         Akcja przebiegła bardzo sprawnie i zgodnie z zasadami postępowania w czasie niebezpieczeństw. Po usłyszeniu alarmu – 3 długich dzwonków,  uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy opuścili budynek szkoły. Uczestnicy akcji zachowali się zgodnie z przyjętymi  wzorcami, w których priorytetem jest brak paniki, szybkość w opuszczeniu terenu, sprawne stawienie się na miejscu zbiórki. 

         Przeprowadzanie  próbnych alarmów przygotowuje nas do zachowania odpowiedniego postępowania podczas prawdziwej ewakuacji na wypadek pożaru lub innego zagrożenia.

         Przeprowadzona akcja była potwierdzeniem, że wiemy, jak zachować się w sytuacji zagrożenia.