Konkurs na wiersz lub utwór literacki o Patronie szkoły

Konkurs na wiersz lub utwór literacki o Patronie szkoły

 

Biblioteka ogłasza Konkurs  na wiersz lub utwór literacki o Patronie szkoły.

Prace należy oddać do biblioteki do dnia 15 września 2018 r.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu  Święta Szkoły  – 27 września 2018 r

Organizatorzy:

 Biblioteka w Szkole Podstawowej im. płk. Stanisława Dąbka w Sychowie

 

Cele konkursu:

1.Poszerzenie wiedzy na temat Patrona szkoły  

2.Przygotowanie uczniów do obchodów 50 – lecia nadania imienia.

3.Promowanie wartości reprezentowanych przez Patrona szkoły

4.Kształtowanie postaw patriotycznych i poczucia identyfikacji z własną szkołą

5.Zachęcenie dzieci i młodzieży do prezentowania własnych umiejętności literackich

6.Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni.

Zasady uczestnictwa:

1.Konkurs organizowany jest w dwóch grupach wiekowych dla klas I-III i IV-VI.

2.Warunkiem przystąpienia do konkursu jest napisanie samodzielnie wiersza lub opowiadania w formie wydruku komputerowego lub czytelnego rękopisu. 

3.Powołana komisja będzie oceniała: zgodność treści z tematem konkursu, samodzielność wykonania.

4.Tematyka utworu ściśle związana z postacią płk. Stanisława Dąbka.               

5.Każdy wiersz lub utwór literacki powinien być opatrzony w informacje o autorze :                               

     imię i nazwisko uczestnika, klasa.

Nagrody:

  1. Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy oraz słodki poczęstunek.
  2. Powołana komisja konkursowa przyzna nagrody w klasach I-III oraz IV-VI.
  3. Zwycięzcom w kategorii klas I-III i IV-VI przyznane będą I,II,III miejsca oraz wyróżnienia (decyduje komisja) w postaci dyplomów i słodkości.  
  4. Zwycięzcy I miejsca otrzymują pamiątkowy medal.